شکایات


 

جهت ثبت شکایات، به صفحه "تماس با ما" به آدرس http://www.meisamatr.com/fa/contact.html مراجعه نمایید. در صفحه مذکور، از فرم تماس با ما و انتخاب بخش مربوطه "شکایات"، شکایت خود را ثبت نمائید. همچنین می توانید با تماس با امور مشتریان به شماره 44923640-021، شکایت خود را مطرح نمائید.