سیاست حفظ حریم شخصی افراد


فروشگاه اینترنتی میثم عطر متعهد به نگهداری اطلاعات شخصی مشتریان، شامل نام، نام خانوادگی، نشانی، تلفن های تماس و حساب آن ها است. تمام این اطلاعات به منظور ارسال سفارش و اطلاع رسانی به مشتریان دریافت و نگهداری شده و در اختیار شخص سومی قرار نخواهد گرفت. از ایمیل مشتریان به منظور ارسال خبرنامه استفاده خواهد شد و مشتریان می توانند در صورت عدم تمایل به دریافت ایمیل از سایت درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما به پشتیبانی سایت اطلاع دهند.